Roger Waters / Roger Waters US+THEM (English) 2D Atmos

Սինեմա Սթար Դալմա Գարդեն Մոլ

Հոկտեմբերի 02 Չորեքշաբթի 19:00

Սրահ 1

ՇարքՏեղԳինՋնջել

Ընտրված է 0 տոմս 0 ՀՀ դրամ ընդհանուր արժողությամբ։Տեխնիկական խնդիրների դեպքում զանգահարել +37494101610

Տոմսեր ամրագրելու համար խնդրում ենք զանգահարել: +37460755555