Shakira In Concert: El Dorado World Tour / Shakira In Concert: El Dorado World Tour (English)

Տարիքային սահմանափակումը` 16+

Տեվողությունը` 02 ժամ 10 րոպե

Shakira In Concert: El Dorado World Tour / Shakira In Concert: El Dorado World Tour (English)

Նոյեմբերի 13 Չորեքշաբթի 20:00
2D
Վաճառքի ենթակա էլ․ տոմս։ 106
Գինը՝ սկսած 4000 դրամից
Գնել տոմս